perjantai 31. toukokuuta 2013

Työnhakijan kannattaa olla aktiivinen verkossa

Yle on uutisoinut sosiaalisen median käytöstä työnhaussa ja puhunut asiasta myös aamu-TV:ssä tänänään. Ylen HR-puolen ihminen Sari Veikkolainen kertoi, kuinka sosiaalinen media voi olla yksi väylä löytää työpaikka. Se ei yleensä maksa mitään/hyvin vähän käyttäjälle ja silti sen tavoitettavuus on laaja. Toki hän myönsi, että perinteinen työnhaulla on myös paikkansa. Mutta silloin kun etsii töitä, kannattaa kokeilla eri tapoja, jotta joku törppäisi.

Toisaalta sosiaalisen median kautta voi tuoda esiin harrastuneisuuttaan ja aktiivisuuttaan. Esimerkiksi LinkedIniin tehty ansioluettelo on siellä olemassa  kerran sen tehtyä. Ja sitä voi sitten täydentää, kun oma työtilanne muuttuu tai vaikkapa kun osaaminen karttuu.

Ylen uutisoiman jutun sekä videopätkän aamun lähetyksestä voit katsoa täältä.

torstai 30. toukokuuta 2013

Reilu kumppani muistuttaa vahvuuksista lähtökohtana

Globaalissa myllerryksessä osaajat pysyvät pinnalla

Työelämän muutos koskettaa kaikkia. Kysynnän muutokset aiheuttavat paineita kustannustehokkuuteen. Ammattitaitoa puntaroidaan useammasta näkökulmasta kuin ennen. Muuttuvat tilausmäärät vaativat ketterää työvoimastrategiaa. Työpanoksia ostetaan ulkopuolelta. Avainhenkilöt on sitoutettava. Väestötieteellinen kehitys muokkaa yritysten toimintaympäristöjä.

Manpower Groupin markkinointi- ja sidosryhmäsuhteiden johtaja Mika Wilén kertoo epävarmuuden ajan vaativan aivan uusien toimintatapojen soveltamista työmarkkinoille:

- Maailmanjärjestyksen muuttumista on vaikea hyväksyä, mutta älä jää kiinni turvallisuuteen, ennustettavuuteen ja hallittavuuteen kun varmaa on vain epävarmuus.

Tylyä kuultavaa, mutta uudessa maailmassa selviytyy luova mieli, joka ei turvaudu vanhaan, vaan sietää myös epävarmuutta ja keskeneräisyyttä. Kapitalismin rinnalle asettuu talentismi, osaamista painottava järjestelmä jossa työsuhteet lyhenevät, työelämän aikana toimitaan useassa ammatissa, ja parhaista osaajista taistellaan entistä monipuolisemmilla eduilla ja palkkauksella.

- Suomessa työmarkkinoilta poistuu vuosittain 15 000 ihmistä. Työuria halutaan pidentää alusta, keskeltä ja lopusta. Silti meillä on korkea työttömyysaste, ja varsinkin suuri joukko nuoria luisuu työelämän ulkopuolelle, Wilén kertoo taustoja.

Liikkeelle vahvuuksista

Toisen talouden käsite viittaa työpaikkojen menetykseen tuotannollisessa työssä teknologisen kehityksen myötä. Mutta uutta osaamista ja ammatteja syntyy esimerkiksi suunnittelijoille ja huoltohenkilöstölle. Työllistäjien kannattaa tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä koulutusorganisaatioiden kanssa.

Wilén muistuttaa, että moniala-ammattilaisuuden kasvamisen myötä et tule saamaan valmista työntekijää, vaan ihmistä tulee kehittää hänen lähtökohdastaan ja vahvuuksistaan käsin. Näin saat motivoituneen ja sitoutuneen työntekijän.

Työnantajakuvan on perustuttava tosiasioihin. Yrityksellä on oltava sellaista tarjontaa, joka tuo lisäarvoa työntekijälle: varsinkin nuoret hakevat arvoyhteensopivuutta ja joustavuutta vapaa-ajan suhteen.

- Elämme shoppailuyhteiskunnassa, jossa huippuosaajat hakevat juuri itselleen sopivaa työpaikkaa. He etsivät osaamisensa kannalta kiinnostavaa palvelua, tuotetta tai uramahdollisuutta. Jo nyt joissain yrityksissä on järjestetty sairaan lapsen hoito. Yhtä houkuttelevaa olisi jousto ikääntyneiden vanhempien hoitamisen suhteen, Wilén vinkkaa.

Henkilöstökäytännöt uusiksi

Markkinasegmentit eivät perustu enää välttämättä maantieteeseen vaan yhtäläisyyksiin. Samoin työ tuodaan osaamisen luo. Työntekijät eivät ole yhtenäinen, samankaltainen ryhmä, vaan heissä on erilaisia osaajia, eri sukupolvien edustajia, maahanmuuttajia ja osatyökykyisiä, jopa virtuaalisia tekijöitä. Työurien pidentäminen ja työkyvyn ylläpitäminen vaatii joustavia ratkaisuja paitsi työnantajalta, myös työelämän sidosryhmiltä kuten työvoimahallinto ja Kansaneläkelaitos.

Kommunikointia ja käyttäytymistä värittävät erilaiset henkilöstökäytännöt ja kulttuurierot. Yhteisöllisyyteen perustuva horisontaalinen organisaatiorakenne käyttää hyväkseen nykyistä tietotekniikkaa, internetiä ja sosiaalista mediaa.

Mutta nykyiset henkilöstö- ja rekrytointikäytännöt ovat ajalta ennen internetiä. Yritysten on kuunneltava työntekijöitä tarkemmin työehtojen, työajan ja –paikan määrittelyssä ja ideoitava yhdessä, miten työntekijät voivat edistää työuriaan.

ManpowerGroup oli mukana suunnannäyttäjänä Sveitsin Davosissa 2011 järjestetyssä Maailman talousfoorumissa, jossa se toi esille uuden osaamisen aikakauden, Human Age, alkamisen.

- Tänä vuonna olimme Davosissa mukana jo kahdeksatta kertaa antamassa näkemyksiä elinkeinoelämän strategisesta työvoimasuunnittelusta ja henkilöstön hankintakanavien kehittämisestä, Wilén selventää.

ManpowerGroup tuottaa konsultointipalveluita, ja auttaa linjaamaan henkilöstöstrategioita, joiden tehtävä on tukea liiketoimintastrategiaa. Sillä on kansainvälisiä työkaluja uusien henkilöstökäytäntöjen kehittämiseen.

Johtaja Mika Wilén ravistelee irti turvallisuuteen tuudittautumisesta ja kannustaa toimimaan epävarmuudessa, jossa osaaminen nousee uuteen arvoon liiketoimintaa edistävänä tekijänä.

anna-silja.suutarinen@y-lehti.fi

Julkaistu 05/2013

keskiviikko 29. toukokuuta 2013

Maailman MS-päivä

Tänään vietetään maailman MS-päivää ja päivän aikana on ollut ja tulee olemaan tapahtumia eri puolilla Suomea. Yli 70 maata viettää päivää tänään ja tuovat esille tämän vuoden teemaa; nuoret sairastuneet.

MS-liitto hyödyntää myös sosiaalista mediaa päivän aikana ja Facebookissa onkin kampanja, jossa kaikki peukutukset tuovat lisäeuroja nuorten sairastuneiden tukemiseksi.Lisätietoa päivästä ja eri paikkakuntien tapahtumista, löydät MS-liiton sivuilta.

maanantai 27. toukokuuta 2013

Työpaikka Somen kautta

Noora on kirjoittanut lyhyesti blogissaan, kuinka ja miten hän on työllistynyt sosiaalisen median kautta opettajan työhön. Hän oli tehnyt itsestään myös esittelyvideon, jossa kertoi omasta taustastaan. Kannattaa käydä lukemassa blogia ja kokeilla somea itsekin. Aktiivisuus sosiaalisessa mediassa toi työpaikan Nooralle. Voisiko se auttaa muitakin?

Noora kertoilee blogissaan myös vinkkejä someavusteiseen työnhakuun. Kannattaa lukea läpi ja kokeilla muutamaa niistä.

perjantai 24. toukokuuta 2013

Vammaisuus vaikuttaa älykkyyteen

Tapaan jatkuvasti ihmisiä, jotka yleistävät vammaisuuden älylliseen kehitysvammaisuuteen. Kun kerron hankkeestamme, alkaa vähintään joka toinen kertoa tietävänsä työssä käyvän kehitysvammaisen henkilön.
En mene nyt älyllisen kehitysvammaisuuden määritelmään tai lempiaiheeseeni tasavertaisuuteen vammasta huolimatta. Lainaan Lihastautiliiton puheenjohtajan Jukka Sariolan teosta Hyväosainen. Stephen Hawkingin elämästä kertova teos on oiva jatkumo samaan aijatteluun.

Jukka Sariola kirjoittaa : 
"Oletko sinä vammainen ollenkaan, kun pystyt tekemään noin monenlaista?" minulta on kysytty. Epäilemättä olenkin hyväosainen vammainen. .... Miksi olen hyväosainen? Olen kuten kaikki muutkin ihmiset, yhdistelmä geenejäistä tulevaa perintöä ja ympäristön vaikutusta. Olen saanut synnyinlahjana älykkyyttä sekä virikkeellisen, kannustavan ja rakastavan kasvuympäristön.
Sairauttani tutkittaessa on selvitetty myös sitä, vaikuttaako se älykkyyteen. Kyllä se vaikuttaa. 1980-luvun puolivälissä tehdyssä väitöskirjatutkimuksessa tutkittiin kaikki Suoessa tätä tautia sairastavat ja todettiin, että heidän älykkyystasonsa ol kautta linjan keskitasoa korkeampi.
Älykkyys selittynee osittain sillä, että kun ei ole fyysisiä voimia, joutuu enemmän keksimään ratkaisuja ongelmiin. Sen myötä ihmisen ratkaisuprosessit paranevat, ja älykkyysmittaukset mittaavat juuri tätä ominaisuutta."

Jukka Sariola: Hyväosainen.Uusi tie 2002. toim. Aune-Inkeri Björkström
Ferguson Kitty: Stephen Hawking, elämä. Elämänkerta. Wsoy 2012 Voit lukea kaupallisen kirjavinkin tästä.

torstai 23. toukokuuta 2013

Hankkeen kuulumisia

Reilu Rekrytointi tapasi tänään ohjausryhmän jäseniä, joiden kanssa käytiin läpi hankkeen kulkua sekä pohdittiin loppuvuoden etenemistä.  Paljon juttuja on vielä tapahtumassa tämän vuoden aikana, joista tulemme tiedottamaan lähempänä.

Tässä kuitenkin esimakua kesän ja syksyn jutuista:

- Koulutusvideoita koulutuksiin
- Potkua näkymiseen koulutus Oulussa 8.10.
- Työnantajien Reilut aamukahvit Oulussa 9.10.
- Potkua näkymiseen koulutus Turussa marraskuussa

Koulutuksia suuntaamme sekä työnhakijoille että työnhakijoiden parissa työskenteleville. Olkaa siis kuulolla ja tulkaa mukaan!

tiistai 21. toukokuuta 2013

GUMBALL 3000 vai yhdenvertaisuus

Ollaan tässä yritetty kirjoittaa yhdenvertaisen rekrytoinnin ja työllistymisen teemoista blogiin vuoden verran. Lukijoita on ollut mukavasti, mutta välillä ovat jääneet aika vähiin nämä kiinnostuneet lukijat.

Esteettömyyskatastrofeja tapahtuu vammaisille henkilöille päivittäin. Niitä ei uutisoida kuten ympäristökatastrofeja. Kun työpaikan saaminen jää kiinni vain yhdestä kynnyksestä, tapahtuma on katastrofi kyseiselle ihmiselle ja yhdelle elämälle.

Blogin lukijoiden määrä viisinkertaistui eilen kun löysimme oikean aiheen. Se ei ollut yhdenvertasiuuden toteutumattomuus, eivätkä muuttuneet asenteet vammaisia kohtaan. Ei edes positiivisemmaksi muuttunut nuorten yrittijien ja toimijoiden asenne.

Aiheena eilen olivat hienot ja nopeat autot, joita huristeli toimistorakennuksemme ohi. Muutaman peltilehmän kuva ja sopiva ilmoittelu Facebookissa ja Twitterissä nosti lukijamäärän meidän kannaltamme pilviin.

Mainiota!


perjantai 17. toukokuuta 2013

TERVESOS-messut

Reilu Rekrytointi oli mukana TERVESOS-messuissa 15.-16.5 Turun messukeskuksessa. Monien kanssa juteltiin rekrytoinnista ja saimme kuulla olevamme tärkeällä asialla. Kertokoon kuvakollaasi kuitenkin enemmän messujen sisällöstä.

Reilun Rekrytoinnin posteri oli mukana messuilla.
Messut alkamassa ja Kaisalla hymy herkässä

Karoliina liikkuu vaikeakulkuisella tiellä tuolin kanssa.
Kaisa tomaatteja ostamassa

Työkavereiden tapaamista ja yleistä hengailua.
Esitystä kuuntelemassa

Terapauttinen halikoira, joka ei ollut vieraista moksiskaan.Tapasimme tuttuja Mahti-projektista messuilla.


Varsinkin keskiviikkona messuilla oli vilkasta.


torstai 16. toukokuuta 2013

Manpower vei potin! Reilu Rekrytointi ja Sisäänheitto osatekijöinä

 Reilusti onnea ja kiitos ManpowerGroup!

ManpowerGroup, Nokia ja Pajat Solutions palkittiin parhaista vastuullisista yhteistyökumppanuuksista


Ensimmäistä kertaa järjestetyn European CSR Award -yritysvastuukilpailun suomalaisvoittajat palkittiin tänään Yritysvastuuverkosto FIBSin RATKAISUN PAIKKA 2013 -tapahtumassa Helsingissä. Yrityksiä palkittiin kolmessa sarjassa innovatiivisista, ei-kaupallisten toimijoiden kanssa toteutetuista yhteistyöhankkeista, jotka ovat auttaneet ratkaisemaan yhteiskunnallisia ongelmia ja tuoneet samalla liiketoiminnallista hyötyä yrityksille.
SUURYRITYSTEN SARJAN voitti ManpowerGroup Oy hankkeellaan "Monimuotoinen työllistäminen", jonka avulla yritys on tukenut heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työelämään. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat mm. Lihastautiliitto sekä Suomen lasten ja nuorten säätiö. Valintaperusteluiden mukaan ManpowerGroupin ja sen tytäryhtiön Manpower Inclusiven hankkeessa yhteiskunnallinen tarkoitus, eli monimuotoisuuden ja työllisyyden edistäminen, nivoutuvat esimerkillisesti osaksi yrityksen ydinliiketoimintaa. Yhtiö on tehnyt pitkäjänteistä yhteistyötä monipuolisen kumppanijoukon kanssa. Yhteistyöllä on saatu aikaan sekä uutta liiketoimintaa että positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia työllistämällä mm. yli 400 osatyökykyistä ja pitkäaikaistyötöntä henkilöä. Palkinnon jakoi kilpailusarjan tuomariston puheenjohtaja, ympäristöministeriön valtiosihteeri Katariina Poskiparta.
KANSAINVÄLISTEN HANKKEIDEN SARJAN voitti Nokia Oyj hankkeellaan "Nokia ja WWF - yhteistyötä ympäristön hyväksi". Valintaperusteluiden mukaan Nokia on tehnyt pitkäjänteistä ja tavoitteellista yhteistyötä WWF:n kanssa jo yli 10 vuoden ajan. Yhteistyö edustaa aitoa kumppanuutta, jossa on hyödynnetty molempien toimijoiden omaa ydinosaamista, ja josta molemmat osapuolet ovat myös saaneet konkreettista hyötyä. Hanke on auttanut Nokiaa kehittämään ympäristöosaamistaan ja rakentamaan mainetta toimialansa vastuullisena edelläkävijänä, WWF puolestaan on pystynyt yhteistyön myötä laajentamaan tuote- ja palveluvalikoimaansa, hyödyntämään uutta mobiiliteknologiaa omassa toiminnassaan sekä levittämään entistä tehokkaammin ympäristötietoutta suuren yleisön keskuudessa. Palkinnon jakoi kilpailusarjan tuomariston puheenjohtaja, kulttuurikeskus Hanasaaren toimitusjohtaja Gunvor Kronman.
PK-YRITYSTEN SARJAN voitti mobiiliteknologiayhtiö Pajat Solutions Oy PoiMapper-mobiilisovelluksellaan. Hankkeen yhteistyökumppanina on ollut mm. Plan Suomi. Valintaperusteluiden mukaan Pajat Solutionsin hankkeen lähtökohtana on ollut globaalistikin merkittävän yhteiskunnallisen ongelman ratkaiseminen: kuinka välittää ja analysoida helposti, edullisesti ja reaaliajassa tietoa esimerkiksi kriisialueiden veden- ja ruuanjakelusta tai sairauksien leviämisestä ja hoidosta kehitysmaissa. Ongelmaa lähdettiin ratkomaan yhteistyössä kansalaisjärjestön kanssa, minkä tuloksena syntyi uusi tuote, joka on osoittanut kansainvälistä markkinapotentiaalia. Palkinnon jakoi kilpailusarjan tuomariston puheenjohtaja, Nuorkauppakamarin toimitusjohtaja Timo Wallenius.
European CSR Awardsin Suomen kilpailuun ilmoittautui kaikkiaan 18 yritystä, joista loppukilpailuun valittiin 13. Valtaosa hankkeista sijoittui suurten ja pk-yritysten sarjaan. Kilpailua on käyty kevään ajan samanaikaisesti 29 Euroopan maassa. Suomen kilpailun järjesti Yritysvastuuverkosto FIBS. Kilpailun suosio ja hankkeiden laatu yllätti järjestäjät.
"Oli ilahduttavaa huomata kuinka moni suomalaisyritys on jo pidemmän aikaa kehittänyt liiketoiminnallisesti kannattavia ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin yhdessä muiden toimijoiden kanssa, ja halusi myös jakaa niistä tietoa tämän kilpailun kautta. Toivon, että sekä nämä palkitut suomalaiset esimerkit kuin myös muiden Euroopan maiden voittajahankkeet innostavat kaikkia yrityksiä etsimään liiketoimintamahdollisuuksia vastuullisuudesta. Ratkaistavia sosiaalisia ja ympäristöongelmiahan maailmassa riittää eli bisnesmahdollisuudetkin ovat siten lähes rajattomat," sanoo FIBSin yhteiskuntavastuun asiantuntija ja Suomen kilpailun projektipäällikkö Ulla Roiha.
Euroopan komissio järjestää kesäkuussa kaikille kilpailun voittajayrityksille yhteisen juhlagaalaan Brysselissä. Voittajahankkeista tehdään myös esittelyvideot, ja hankkeet kootaan komission toimittamaan Golden Book -julkaisuun.
Kilpailun rahoitti Euroopan komissio ja sitä koordinoivat Euroopan tasolla CSR Europe ja Business in the Community -yritysvastuuverkostot. Kilpailun tarkoituksena on nostaa esiin yritysvastuun yhteiskunnalliset hyödyt, saada näkyvyyttä parhaille eurooppalaisille yritysvastuuratkaisuille sekä innostaa yrityksiä kehittämään liiketoiminnallisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavia ratkaisuja yhdessä eri sidosryhmiensä kanssa.

tiistai 14. toukokuuta 2013

Miten työtön liikkuu?

TUTKIMUS: MITEN NUORET LIIKKUVAT TYÖTTÖMYYDEN AIKANA

Nuorisotutkimusseura selvittää, miten nuoret työttömät liikkuvat ja urheilevat ja miten liikkumismahdollisuuksia voidaan lisätä. Tutkimus toteutetaan verkkokyselynä, jonka vastaajiksi toivotaan tällä hetkellä työttömiä 15–29-vuotiaita nuoria. Kysely on avoinna 30.6. asti.
Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa tietoa siitä, miten nuoret liikkuvat työttömyyden aikana ja millaisia esteitä liikunnalle mahdollisesti on. Tulosten pohjalta nähdään, tarvitaanko liikuntapoliittisia toimia liikunnan edistämiseksi.

Vastaajiksi toivotaan erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä, myös sellaisia, jotka eivät ole kiinnostuneita liikunnasta tai joiden liikuntamahdollisuuksissa ei ole ongelmia. Tutkimuksen tulokset raportoidaan verkkojulkaisuna loppuvuodesta 2013. Tutkimuksen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Kysely: www.webropolsurveys.com/S/F3EA622EA9CDCC76.par

maanantai 13. toukokuuta 2013

Helppo liikkua

Oletko jo löytänyt tiesi Helppo liikkua -sivustolle?  Siellä käsitellään esteettömyyttä arjen eri tilanteissa, kuten töissä tai kaupassa. Helppo liikkua -viikko käynnistyi eilen, 12.5, ja tällä viikolla  onkin kaikenlaisia tapahtumia eri puolilla Suomea esteettömyyteen liittyen. Eri paikkakuntie tarjonnan näet täältä.

Muutenkin sivuilla on paljon asiallista tietoa ja siitä kannattaa tiedottaa eteenpäin. Onhan meillä kaikilla oikeus liikkumiseen ja oman arjen pyörittämiseen. Annetaan kaikille mahdollisuus osallistua esteettömällä suunittelulla.


perjantai 10. toukokuuta 2013

Vammaiset & seksuaalisuus

Milla Ilonen kirjoittaa uusimmassa IT-lehdessä hyvin nasevasti siitä, kuinka vammaisten seksuaalisuudesta ajatellaan. Hän tuo esiin esimerkkejä siitä, miten vammaisen ajatellaan olevan neutri, vailla sukupuolisuutta. Mutta eihän asia näin ole. Jokaisella meistä on identiteetti ja seksuaalisuus on osa sitä. 

Kuinka itse ajattelet seksuaalisuudesta? Kuka siihen on oikeutettu? Kuka ei? Voimmeko päättää muiden puolestaan heidän oikeuksistaan omaa kehoaan kohtaan? Haluaisitko sinä, että omaa seksuaalisuutesi pyyhittäisiin muiden silmissä ja ollessasi keski-ikäinen oletettaisiin, että haluat parisuhteelta vain käsi kädessä kävelyä etkä intiimiyttä?

Kannattaa käydä lukemassa Millan teksti täältä.

keskiviikko 8. toukokuuta 2013

Sinä olet kuluerä!

Tunnumme elävän yhteiskunnassa, jossa jokaiselle lasketaan hinta. Jos se olisikin ajattelutapa että jokaisella on arvonsa, jota ei rahassa kyetä mittaamaan, olisi suunta oikea, mutta ei. 
Jatkuvasti uutisoidaan, miten paljon päivähoito maksaa, paljonko vammaisten kuljetuspalvelu maksaa jne. kuinka vanhusten hoidon kustannukset nousevat jne. 
Tänään Turun Sanomat uutisoi, kuinka paljon vakavan palovamman hoito maksaa.
Mihin tarvitsemme tätä tietoa? Emmekö voi Suomessa ajatella, että kun olen sairas, saan hoidon. Jos minulle, läheiselleni tai kenelle tahansa tapahtuu onnettomuus, ei ole olennaista, mitä hoito maksaa. Ihmistä pitää auttaa!
Sirkka-Liisa Kivelä kirjoittaa Kodin Kuvalehden Suorat sanat -sarjassa vanhusten hoidosta. Ilahduttavan suorat ovat sanat ja täyttä asiaa. Kaikelle ei saa laskea hintaa.


tiistai 7. toukokuuta 2013

Työ- ja elinkeinomisteriö tiedottaa: Työttömyys nousee vuonna 2013

Työttömyys nousee 8,4 prosenttiin tänä vuonna ja pysyy samalla tasolla ensi vuonna. Kehitys johtuu viime syksystä heikentyneistä talousnäkymistä. Näin arvioidaan työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteessa, joka julkaistiin 7.5.2013.

Työllisyys heikkenee hitaasti, mutta lasku jatkuu pitkään. Jos talous kohenee, työllisyys kääntyy todennäköisesti hiukan nousuun vuonna 2014, mutta tarkkaa ajankohtaa on vaikea ennustaa. Ennusteen mukaan työttömien työnhakijoiden määrä on noin 290 000 vuonna 2013 ja 286 000 vuonna 2014.

Rakentamisessa työllisyys pysyy melko vakaana. Palvelualalla työllisyys heikkenee tänä vuonna, mutta alan suuren koon huomioon ottaen muutos on kuitenkin pieni. Vuonna 2014 palveluiden työllisyys palautuu aiemmalle tasolleen. Teollisuudessa työllisyys heikkenee, mutta paljon vähemmän kuin taantuman aikaan vuosina 2009–2010. Teollisuuden työllisyys elpyy kuitenkin vasta 2015.

Työttömyyden keskimääräinen kesto pitenee tänä ja ensi vuonna. Myös pitkäaikaistyöttömyys jatkaa kasvuaan.

Nuorten eli 15–24-vuotiaiden työttömyys kasvaa tänä vuonna, mutta laskee hiukan ensi vuonna. Nuorten työttömyysjaksot ovat kuitenkin lyhyitä. Ikääntyneiden eli yli 50-vuotiaiden työttömyys on pysynyt korkeana pitkään ja kehitys jatkuu samana. Samaan aikaan työelämässä pysytään kuitenkin entistä pidempään.

Työttömyystilanne heikkenee todennäköisesti erityisesti Uudellamaalla, Kaakkois-Suomessa, Pirkanmaalla ja Lapissa.

Työ- ja elinkeinoministeriö laatii lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteen kaksi kertaa vuodessa. Ennuste muodostaa ministeriön asiantuntijanäkemyksen lähiajan kehityksestä ja toimii siten politiikkavalmistelun taustana. Ennuste on luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/julkaisut.

kesätyöpaikkakin löytyy yrityksen nettisivuilta

Olemme korostaneet jo jonkin aikaa huomiotamme siitä, että työpaikat liikkuvat yhä enemmän netin kautta. Sosiaalisessa mediassa työnhaun keinoja ovat Facebookin työhakuohjelmat sekä Twitter. Kesätyöpaikatkin tuntuvat menevät sähköisiä kanavia pitkin. Aiheesta uutisoi Yle 17.4. näin.
Kun olet kiinnostunut tietystä yrityksestä tai esim. järjestöstä, seuraa tarkasti sen nettisivuja. Voit lähettää myös avoimen hakemuksen, jossa kerrot kiinnostuksesi heitä kohtaan. Älä kuitenkaan jää odottelemaan vaan toimi työnantajan suuntaan aktiivisesti: ketään ei tulla enää nykyisin kotoa hakemaan töihin!

maanantai 6. toukokuuta 2013

Kelan puhelinneuvontaan saa ajan parissa päivässäPuhelinajanvarauksella asiakas saa hoidettua asiansa palveluneuvojan opastuksella sovittuna aikana ja ilman matkustamista.

Maaliskuusta lähtien Kelaan on voinut varata ajan netissä tai soittamalla. Tällä hetkellä ajan toimistoon saa muutaman viikon päähän, mutta puhelinneuvontaan pääsee jo parissa päivässä.

Puhelinajanvaraus on asiakkaalle vaivaton tapa saada asiat hoidettua kuntoon. Kun asiakas varaa ajan, Kelassa perehdytään asiaan jo etukäteen. Palveluneuvoja soittaa asiakkaalle sovittuna aikana. Soitto on asiakkaalle maksuton.

Puhelimessa palveluneuvoja neuvoo asiakasta eri etuuksissa ja opastaa hakemuksen täyttämisessä.
– Asiakas voi varata ajan esimerkiksi eläkeasioissa. Soiton aikana saatetaan täyttää yhdessä eläkehakemus, kerrata, mitä liitteitä siihen tarvitaan ja laskea, saisiko asiakas lisäksi eläkkeensaajan asumistukea. Samalla voidaan käydä läpi lääkekorvausasiat tai antaa neuvoja matkakorvauksissa. Tarkoitus on käydä läpi asiakkaan kokonaistilanne, kertoo erikoissuunnittelija Kirsi Hokkanen Kelasta.

Maaliskuussa 1 400 ajanvarausta

Maaliskuussa ajanvarauksella asioi Kelassa 1 400 asiakasta. Näistä 400 oli puhelinneuvontaa ja 1 000 toimistokäyntiä. Yleisimmin ajanvarauksella hoidettiin eläke- ja kuntoutusasioita.

Asiakas voi varata ajan osoitteessa www.kela.fi/ajanvaraus. Ajan saa myös soittamalla puhelinpalveluun tai käymällä toimistossa. Ajanvaraus on tarkoitettu asiakkaille, joiden elämäntilanteessa tapahtuu suuria muutoksia ja jotka tarvitsevat henkilökohtaista neuvontaa Kela-asioittensa hoidossa. Nopeissa asioissa kannattaa soittaa Kelan puhelinpalveluun, joka palvelee ilman ajanvarausta maanantaista perjantaihin aamukahdeksasta iltakuuteen.

Jos aika ei sovikaan, asiakas voi perua sen netissä tai soittamalla puhelinpalveluun.
– Peruminen kannattaa lyhyelläkin varoitusajalla. Näin palveluneuvojat voivat vapauttaa ajan toiselle asiakkaalle tai käyttää sen muuhun asiakaspalvelutyöhön, Hokkanen muistuttaa.

perjantai 3. toukokuuta 2013

Reilu Rekrytointi valittu TerveSos-messuille

Reilu Rekrytointi -hankkeen posteri on valittu 14.-15. päivä Turussa järjestettävien TerveSos-messujen posterinäyttelyyn. Olemme paikan päällä esittemässä hanketta koko messujen ajan klo 9-16. Tule tapaamaan meitä ja kertomaan kommenttisi tai jatkoideoita hankkeelle!

Messujen lisäksi tilaisuudessa on seminaari johon on erillinen sisäänpääsymaksu. Itse messut ovat maksuttomat. Lisätietoa ja tulostettavam messulipun löydät täältä.

torstai 2. toukokuuta 2013

92% yrityksistä käyttää sosiaalista mediaa rekrytointiin

Ilkka Olander kirjoittaa että Mashablen uutisen mukaan "Yhdysvalloissa 86% potentiaalisista työnantajista tutkii hakijoiden sosiaalisen median profiilit, olipa ne jaettu tarkoituksella tai tarkoituksetta."
Kun haet töitä, mahdollinen uusi työnantajasi etsii sinusta kirjoitetut tekstit Googlen avulla. 
Kaikki mitä tuotat sosiaaliseen mediaan, jättää sinne jäljen.Voit toki tiukentaa yksityisyydensuojaasi tai poistaa sopimatonta tekstiä, mutta muiden sinusta kirjoittamaa on mahdoton hallita.
Verkossa näkymistä nimitetään verkkopresenssiksi. Jos sitä ei sinulla ole lainkaan, rekrytoinnissa joku toinen menee näkyvyytensä ansiosta ohitsesi.
Toisaalta taas työpaikkoja ei ilmoiteta enää lehdissä eikä työvoimatoimistoissa. Ne ilmoitetaan sosiaalisessa mediassa. 
Tarvitset koulutusta ja osaamista uudenlaiseen työnhakuun. Sinun kannattaa tehdä itsestäsi esittelysvideo, seurata avoimia työpaikkoja Facebook-ohjelmien ja Twitterin kautta, tarkistaa että profiilisi on asiallinen ja olet sopivasti näkyvissä.