torstai 20. joulukuuta 2012

Reilua joulun aikaa kaikille!Reilun Rekrytoinnin ensimmäinen vuosi alkaa olla pulkassa. Paljon olemme tänä vuonna jo saaneetkin aikaan. Blogimme on löydetty ja meillä on maaliskuun lopusta lähtien ollut vierailukertoja lähes 5000. Se on iso määrä ja kiitos kuuluu kävijöillemme. On ollut ilahduttavaa huomata, että olemme löytäneet aiheita, jotka kiinnostavat lukijoita ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

Seuraava tärkeä päivä hankkeessa on torstai 10.1.2013. Silloin verkkosivumme aukeavat ja haastekampanja käynnistyy. Silloin lähdemme levittämään Reilun Rekrytoinnin ideaa työnantajien keskuuteen, jotta kaikilla olisi tasavertainen oikeus työllistyä, kunhan osaaminen on kohdillaan. Haluatko mukaan haastekampanjaan? Klikkaa itsesi tuolloin 10. päivä verkkosivuille ja haasta ihmisiä mukaan katsomaan. Sivuille tulee myös yhdeksän työnhakuvideota sekä yksi työnhakuäänite. Kannattaa ehdottomasti käydä tsekkaamassa ne samalla, kun katselet haastevideon läpi!

Reilu Rekrytointo toivottaa kaikille lukijoilleen ja tukijoilleen iloista joulua ja railakasta uutta vuotta! Palatkaamme työn ääreen virkeinä ja intoa puhkuen heti tammikuun alussa.


keskiviikko 19. joulukuuta 2012

European CSR AwardEUROPEAN CSR AWARD – OSALLISTU JA VOITA MAINETTA JA KUNNIAA KOKO EUROOPAN MITALLA!

Edelläkävijäyritykset hakevat tänä päivänä vaikuttavuutta yritysvastuutyölleen ja samalla uutta tehoa liiketoimintaansa innovoimalla kestäviä ja tuottavia ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Monesti parhaat ratkaisut syntyvät yhteistyössä ei-kaupallisten toimijoiden kanssa.

Näille kumppanuushankkeille on nyt tarjolla laajaa kansainvälistä näkyvyyttä uudessa European CSR Award –kilpailussa.

Haluamme myös teidän yrityksenne mukaan kilpailuun!
HAUSSA LIIKETOIMINNALLISESTI KANNATTAVAT, INNOVATIIVISET RATKAISUT YHTEISKUNNALLISIIN ONGELMIIN

European CSR Award on uusi Euroopan komission tukema kilpailu, jota käydään samanaikaisesti 29 maassa. Suomessa kilpailun järjestää yritysvastuuverkosto FIBS.

Kilpailussa palkitaan yrityksiä vastuullisista kumppanuuksista eli hankkeista, jotka yritykset ovat toteuttaneet yhdessä ei-kaupallisten toimijoiden, kuten kansalaisjärjestöjen, oppilaitosten tai julkisen sektorin kanssa.

Palkitsemiskriteereitä ovat hankkeiden innovatiivisuus ja liiketoiminnalliset hyödyt sekä niiden positiiviset ympäristö- ja/tai sosiaaliset vaikutukset. Erityistä painoarvoa voittajavalinnoissa annetaan kestäville hankkeille, jotka ovat monistettavissa.

Kilpailu on maksuton ja avoin kaikille yrityksille, niin suurille kuin pk-yrityksillekin.

Suomessa kilpailua käydään kolmessa sarjassa:

 *   Suuryritysten Suomessa toteuttamat kumppanuushankkeet
 *   Pk-yritysten Suomessa toteuttamat kumppanuushankkeet
 *   Yritysten Euroopan ulkopuoliset kansainväliset kumppanuushankkeet

Kilpailuun kelpuutetaan mukaan liiketoiminnan kaikkiin osa-alueisiin liittyvät hankkeet ja niiden teemat voivat vaihdella työyhteisön monimuotoisuuden lisäämisestä ilmastonmuutoksen torjuntaan ja vastuullisuusviestinnästä energiansäästöön. Olennaista on hankkeiden hyöty sekä yrityksen että yhteiskunnan kannalta.

5 SYYTÄ OSALLISTUA

European CSR Award –kilpailu tarjoaa yrityksille ainutlaatuisen tilaisuuden

1.  saada kansainvälistä tunnustusta ja laajaa näkyvyyttä vastuulliselle hankkeille – voittajahankkeita esitellään niin videoiden kuin printtijulkaisujenkin kautta ympäri Euroopan, minkä lisäksi eri maiden voittajille järjestetään Euroopan komission isännöimä yhteinen juhlagaala Brysselissä kesäkuussa 2013  

2.  rakentaa mainetta ja uskottavuutta vastuullisena toimijana sekä kansallisella että eurooppalaisilla foorumeilla – kilpailu tarjoaa voittajille erinomaisen tilaisuuden profiloitua oman toimialansa vastuullisena edelläkävijänä, viestiä menestyksestään asiakkailleen ja muille sidosryhmilleen sekä erottua uudella tavalla kilpailijoista  

3.  kehittää toimintaansa – kilpailun voittajat valitsee yritysten, julkisen sektorin ja järjestöjen edustajista koostuva tuomaristo,  asiantuntijaraadin arviot ja muu palaute hankkeista auttaa osallistujia löytämään oman toimintansa keskeiset kehittämisalueet ja hyödyntämään tietoa myös tulevissa hankkeissa 

4.  esitellä innovatiivisia ratkaisujaan yhteiskunnallisiin ongelmiin – kilpailun kautta voittajayritykset voivat esitellä yhteiskunnallisia liiketoimintaratkaisujaan uusille paikallisille ja kansainvälisille kohderyhmille - asiantuntjioille, päättäjille ja vaikuttajille - ja laajentaa  yhteistyö- ja asiakasverkostojaan 

5.  vaikuttaa vastuullisen yritystoiminnan kehittämiseen Euroopassa – jokainen voittaja voi esimerkillään inspiroida muita yrityksiä kehittämään uusia kannattavia liiketoimintaratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin ja edistää näin vastuullista yritystoimintaa koko Euroopan tasolla.

ILMOITTAUDU MUKAAN 8.3.2013 MENNESSÄ

European CSR Award -kilpailuun osallistutaan täyttämällä ja palauttamalla ilmoittautumislomake sähköpostitse 8.3.2013 klo 24.00 mennessä osoitteella fibs[at]fibsry.fi

Ilmoittautumislomakkeen sekä tarkempia tietoja osallistumisehdoista löydät osoitteesta: http://www.fisbry.fi/euroepancsraward

Suomen kilpailun voittajat julkistetaan ja palkitaan 14.5.2013 järjestettävässä FIBSin Ratkaisun paikka –tapahtumassa Helsingin Wanhassa Satamassa.

Vapaaehtoistyötä lukemalla

Näkövammaisten Keskusliiton tuottaa materiaalia näkövammaisten käyttöön. Vapaaehtoiset lukevat sellaista materiaalia, mitä muut tahot eivät tee. Tällaista materiaalia voivat olla muun muassa alueelliset lehdet tai yksittäisen näkövammaisem opiskeluun, työhön tai harrastuksiin liittyvät tekstit.

Vapaaehtoiselta lukijalta edellytetään hyvää lukutaitoa, tervettä ääntä sekä halua levittää tietoa äänen avulla. Lukemista voi tehdä joko Iiris-keskuksessa Helsingissä tai lukijan kotona, jolloin tarvitaan vain tietokone. Muut välineet lainataan lukupalvelusta.

Lisätietoa lukupalvelusta voit lukea Näkövammaisten Keskusliiton sivuilta osoitteesta https://www.nkl.fi/fi/etusivu/tue/vapaaehtoistoiminta/lukupalvelu.

tiistai 18. joulukuuta 2012

Toiveesta totta
Ammattiopisto on 1.7.2011-31.12.2012 toteuttanut Toiveesta totta- projektia, jonka avulla on pyritty helpottamaan pk-yritysten mahdollisuutta työllistää erityistä tukea tarvitsevia työntekijöitä. Hankkeen aikana on tehty muutama työkalu työllistämisen tueksi.

Työkalut ovat
  • TyöanalyysiSen avulla etsimme ja kuvaamme työpaikoilta erityistä tukea tarvitseville henkilöille soveltuvia työtehtäviä. Tehtävät voivat olla esim. avustavia, rutiininomaisia työtehtäviä tai vaikkapa yrityksen ydintoimintaa tukevia tehtäviä, joiden tekemisen voi vastuuttaa myös muulle kuin ammattihenkilöstölle. Yritys voi hyödyntää työanalyysin avulla työstä saatua tietoa myös esimerkiksi töiden suunnitteluun tai työntekijöiden perehdyttämiseen.
  • Yritysvaikutusten ennakointi ja arviointiSen avulla pyrimme ennakoimaan erityistä tukea tarvitsevan henkilön työllistämisestä yritykselle syntyviä kustannuksia ja tuottoja sekä vaikutuksia yrityksen julkisuuskuvaan, henkilöstöön ja asiakkaisiin.

Toiveesta totta projektin aikana on tehty myös hienoja videoita, joissa työllistyneet ihmiset kertovat itse työskentelystään. Yksi videoista kertoo myös työnantajan näkökulmasta työllistymisestä. Videot näkyvät vielä toistaiseksi projektin sivuilla, mistä ne voi ladata katselua varten. Videot löydät täältä.

perjantai 14. joulukuuta 2012

Sponsoroinnista kumppanuuteen
Kun Reilu Rekrytointi -hankkeen haastekampanjan lanseeraustilaisuuteen on aikaa 27 päivää, on hyvä katsoa hiukan yritysten ja järjestöjen yhteistyön muotoja.
Reilu Rekrytointi -hankkeen yksi tavoite on yhdistää eri sektorien toimijat kehittämiskumppanuuteen vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työllistymisen parantamiseksi. 
Kumppanuus onkin nyt järjestöjen ja yritysten yhteistyön ajankohtainen muoto. 

IBM:n tiloissa joulukuun 13. päivä järjestetyssa FiBS ry.n Joulubasaarissa yritykset ja kansalaisjärjestöt kokoontuivat verkostoitumaan ja löytämään uusia kumppanuuksia. 

Turun Kauppakorkeakoulun tutkijatohtori Salla Laasonen valotti, kuinka sponsoroinnista ollaan siirtymässä yhteistyöhön ja osallistavaan vuoropuheluun. Seminaarissa esiteltiin erilaisia hedelmällisen yritys ja järjestö -yhteistyön muotoja ja etsittiin haasteitakin. 
Perinteinen sponsorointi koettiin edelleen puheenvuoroissa oleellisena, koska myös kumppanuuden toteuttaminen vaatiin järjestöiltäkin resursseja.

Yrityksillä on halua toteuttaa yhteiskuntavastuuta eri sektoreilla. Harjoittelija Tytti Mäkipelto oli tehnyt analyysiä kymmenen suomalaisen suuryrityksen (julkisesta materiaalista) järjestöyhteistyön  muodoista. Tuon aineiston perusteella Nokialla toteutettiin sekä strategista kumppanuutta, vuoropuhelua että sponsorointia. Neste, SOK, Stora Enso ja UPM Kymmene käyttivät yhteiskuntavastuun toteuttamisen välineenä vuoropuhelua ja sponsorointia. Käytetyn aineiston perusteella Kesko, Metso, Fortum, OP-Pohjola ja Sampo-pankki hoitivat järjestöyhteistyötään sponsoroinnilla. 

Reilu Rekrytointi tarjoaa kaiken kokoisille yrityksille valmiin tavan osallistua yhteiskuntavastuun sosiaalisen ulottuvuuden toteuttamiseen: 10.1. alkaen jokainen voi katsoa Reiluun Rekrytointiin liittyvän videon hankkeen verkkosivuilla ja konkreettisena tekona haastaa muitakin työnantajia ja rekrytoijia tekemään niin.

torstai 13. joulukuuta 2012

Ruokailurobotti evättiin liikuntavammaiselta

 

Yle uutisoi eilen Matti Ruokomäestä, jokaolisaanut valmistajalta koekäyttöön ruokailuapuvälineen, minkä avulla hän pystyisi syömään itsenäisesti. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri sekä Turun sosiaalitoimi hylkäsivät kuitenkikn korvaushakemukset apuvälineen suhteen.

Ilman ruokailuapuvälinettä Ruokomäkeä joudutaan syöttämään, koska hänen käsiensä liikuntakyky on rajallinen. Ruokailurobotin avulla hän olisi kuitenkin voinut syödä itsenäisemmin. Toiminta- ja fysioterapeutit sekä Mattia hoitava erikoislääkäri puolsivat laitteen hankintaa, mutta siltikin kumpikin taho antoi kielteisen päätöksen.

- Päätökset olivat ristiriitaiset. Sairaanhoitopiiristä hylättiin siksi, että heidän mielestään se ei ole lääkinnällinen apuväline ja sosiaalitoimelta taas sen takia, että tämä on ensisijaisesti lääkinnällinen apuväline. Sairaanhoitopiiri totesi myös, että he eivät korvaa robottiteknologiaa, äiti Sanna Ruokomäki ihmettelee.

-  Tuntuu pahalta, että on tällainen apuväline olemassa ja sitä ei myönnetä vaikka vammaispalvelun mukaan pitäisi pystyä turvaamaan mahdollisimman itsenäinen elämä ja toiminta, Ruokomäki harmittelee.

Ruokomäet ovat hakeneet oikaisua molempiin päätöksiin. Alkuperäisen jutun voi lukea täältä.


keskiviikko 12. joulukuuta 2012

Sosiaalisesta mediasta nostetta työnhakuun

 Nykyisellään sosiaalinen media tarjoaa monipuolisia työkaluja työnhakuun ja alkaa olla myös yrityksille yhä tutumpi väline. Oikein käytettynä sosiaalisen median avulla voi erottautua hakijamassasta ja tuoda esille osaamistaan perinteistä työhakemusta paremmin. 

Jos somea haluaa käyttää työnhaussa, kannattaa siihen kuitenkin paneutua kunnolla. Hyvien verkostojen rakentaminen ja näkyvyyden saaminen verkossa vaatii aikaa aivan samoin kuin perinteinen työnhaku. Seuraavassa esitelty yleisimmät työnhakuun käytetyt some-kanavat.

LinkedIn on erityisesti työelämään ja verkostoitumiseen suuntautunut verkkopalvelu. Se on vielä tällä hetkellä enemmän korkeasti koulutettujen käytössä ja ei siinä mielessä palvele kaikkia aloja. Omien tietojen lisääminen sinne ei ole kuitenkaan huono idea. On hyvä olla olemassa yksi sähköinen paikka, jossa koko työhistoria on tallessa. Tämä säästää huomattavasti aikaa työhakemuksia tehdessä. LinkedInissä voit lisäksi pyytää suosituksia ja verkostoitua alan ammattilaisten ja ryhmien kanssa.

Pääasiallisesti LinkedInissä verkostoidutaan tuttujen ja vanhojen työkavereiden kanssa. Jos verkostoaan haluaa laajentaa, voi nimensä perään lisätä LION-tunnuksen. Tämä tarkoittaa, että on avoin verkostoitumaan myös tuntemattomien ihmisten kanssa.

LinkedInissä kannattaa myös etsiä omaan alaansa liittyviä ryhmiä ja yrityksiä, joista on kiinnostunut ja verkostoitua niihin kuuluvien henkilöiden kanssa. LinkedInissä on lisäksi ryhmiä, joissa ilmoitellaan suoraan työpaikoista, kuten Uratärpit, Talent Pool Finland, Adecco, Eilakaisla ja Monster.

Twitter on tehokas verkostojen rakentamispaikka. Siellä seurataan yleisesti ottaen itselleen entuudestaan tuntemattomia ihmisiä. Suomessa Twitter ei ole saavuttanut samanlaista suosiota kuin Facebook, mutta sitä käyttävät suomalaiset ovat sitäkin aktiivisempia. Twitterissä liikkuu paljon varsinkin viestinnän, IT-alan sekä myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia.

Tweettien seulonta ja riittävän laajan verkoston rakentaminen voi tuntua varsin työläältä ja aikaa vievältä, jos Twitter ei sinänsä kiinnosta. Twitteriä ei kannata kuitenkaan sulkea suoralta kädeltä työnhaun ulkopuolelle. Vaivattomimmin Twitteriä voi käyttää työhaun välineenä hashtagien avulla. Lisäämällä jonkun seuraavista hashtageista hakukenttään: #duunit, #työpaikka, #jobs tai #rekry, saa esille ne tweetit, joihin niissä on viitattu.

Lisäksi kannattaa seurata seuraavia tweettailijoita, jotka ilmoittelevat aktiivisesti uusista työpaikoista:
Facebook on suurille massoille tutuin sosiaalisen median palveluista. Sitä pidetään verrattain henkilökohtaisena muihin some-palveluihin mähden, koska siellä kommunikoidaan ystävien ja tuttujen kanssa. Mutta myös työnantajat ovat löytäneet tiensä Facebookiin ja tämä on aiheuttanut monissa ristiriitaisia tunteita.

Ratkaisu niille jotka haluavat pitää Facebookissa kiinni yksityisyydestään, on tehdä itselleen Facebook-sivu, joka on avoin kaikille ja johon voi päivittää työasioita sekä lisätä vaikka työnäytteitä. Sivusta voi myös tykätä, mikä tuskin näyttää huonolta potentiaalisen työnantajan näkökulmasta, jos tykkäyksiä on kertynyt enemmänkin.

Lisäksi kannattaa tykätä itseään kiinnostavien yrityksen Facebook-sivuista ja seurata Facebook-mainontaa. Yritykset ilmoittelevat avautuvista työpaikoista aika usein niiden kautta.

Blogi on hyvä väline. jos tuntee, että omasta alastaan tai muusta kiinnostuksen kohteesta on paljon annettava muille. Blogialustat ovat pääasiallisesti helppokäyttöisiä ja myös kirjoituksia on helppo jakaa esimerkiksi muihin some-kanaviin. Blogit parantavat lisäksi hakukonenäkyvyyttä.

Videot ovat siitä hyvä työnhaun väline, että niiden kautta työnantaja saa konkreettisen käsityksen siitä, millainen persoona hakija on. Videoita voi käyttää työhakemuksen tekemiseen (videoCV) tai esimerkiksi oman osaamisen esittelemiseen. Videon voi kuvata web-kameralla, kännykällä tai vaikka normaalilla kameralla ja ladata YouTubeen.

Ann-Christine Wahl
 

perjantai 7. joulukuuta 2012

Oletko kuullut Harvinaiset-verkostosta?Harvinaiset-verkosto on yhteistyöverkosto, jossa on mukana 18 sosiaaliali- ja terveysalan järjestöä ja säätiötä. Yhdessä he tekevät työtä harvinaisten sairauksien ja vammaryhmien hyväksi. Suomessa sairaus on harvinainen silloin kunsitä sairastaa enintään noin 2700 henkilöä. Erilaisten harvinaisten sairauksien kikrjo on kuitenkin suuri, sillä Suomessakin niitä arvioidaan olevan 5000-8000 erilaista, joita 6-8% suomalaisista sairastaa jossain vaiheessa elämäänsä. (harvinaiset.fi)

Harvinaiset-verkostossa ovat mukana seuraavat järjestöt ja säätiöt:

Epilepsialiitto ry
Hengitysliitto ry
Iholiitto ry
Invalidiliitto ry
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Kuuloliitto ry
Lihastautiliitto ry
Munuais- ja maksaliitto ry
Näkövammaisten keskusliitto ry
Rinnekoti-Säätiö Lasten kuntoutuskoti
Suomen Kuurosokeat ry
Suomen MS-liitto ry
Orton Invalidisäätiö
Suomen Parkinson-liitto ry
Suomen Potilasliitto ry
Suomen Reumaliitto ry
Suomen Sydänliitto ry
Väestöliitto ry

Harvinaiset-verkostolla on omat verkkosivunsa, josta voit lukea lisää tietoa verkoston toiminnasta sekä  muun muassa harvinaisista sairauksista. Kannattaa käydä tutustumassa osoitteessa http://harvinaiset.fi/.

keskiviikko 5. joulukuuta 2012

Vammainen nuori elää täyttä elämää IntiassaWorldvision julkaisi maanantaina 3.12.2012 artikkelin intialaisesta Santoshista, joka vammautui 2-vuotiaana sairastetun polion seurauksena. Poikaa vietiin lääkäreihin, mutta häntä ei saatu täysin parannettua, joten hän ei pysty kävelemään. 

Santosh on kulkenut nuoresta pitäen muiden mukana veljensä kantamana, mutta Suomen Worldvision lahjoitti pojalle erikoisvalmisteisen kolmipyörän, minkä avulla hän pystyy liikkumaan myös itsenäisesti. 

"En ole joka hetki riippuvainen muista, se tekee ihmisen onnelliseksi, hän sanoo."

Perinteisesti Intiassa on ajateltu, että vammaisuus on rangaistus menneistä teoista, mitä pitää hävetä. Muun muassa Worldvision on kuitenkin ajanut siellä asennemuutosta vammaisten tasa-arvoiseksi kohtelemiseksi. Ja hiljalleen asenteet muuttuvat, mistä kertoo myös Santoshin hengailu ystäviensä kanssa osana kaveriporukkaa.

Kokonaisuudessaan artikkelin Shantoshista voit lukea täältä.

tiistai 4. joulukuuta 2012

Varsinais-Suomesta tasa-arvon mallimaakuntaEilen pidetyssä Kansainvälisen vammaisten päivän juhlassa Turussa Varsinais-Suomen liiton erikoissuunnittelija Laura Leppänen toi puheessaan esiin, että Varsinais-Suomi pyrkii tasa-arvon mallimaakunnaksi. Maakuntaliiton strategian mukaan "Varsinais-Suomi on esteettömyyden ja tasa-arvon mallimaakunta niin rakenteellisesta, teknologisesta kuin yhteisöllisestäkin näkökulmasta katsottuna.
Leppänen toi esiin, kuinka maakunnassa arvostetaan sosiallisten ja yhteiskunnallisten yritysten perustamista. Näiden katsotaan olevan askel vammaiten siirtymiselle vapaille työmarkkinoille. " Meillä ei ole varaa olla hyödyntämättä tämä työvoimareserviä" Leppänen lisäsi ja toi esiin työelämään kuulumisen osana yhteiskunnan jäsenyyttä.
Toisessa juhlapuheessa Turun kaupungin kulttuurijohtaja totesi, että esteettömyys on paljon muutakin kuin portaiden poistamista. Hän kuitenkin korosti että saavutettavuus toteutuu peruspalveluiden, työelämän yms. lisäksi myös vapaa-ajan esteettömyydessä. Kulttuuri on yksi vapaa-ajan palveluiden muoto ja sen saavutettavuuteen Turussa on panostettu.
Turun linnan ja Kuusiston linnanraunioiden saavutettavuuden parantumiseen on merkittävästi vaikuttanut Museoviraston tutkija Antti Suna. Kynnys palkitsi hänet merkittävistä töistään tammisella kynnys-laatalla. Lisää aiheesta mm. Aamuset-verkkolehdessä


maanantai 3. joulukuuta 2012

Kansainvälinen vammaisten päivä on tänään 3.12.Kansainvälistä vammaisten vuosikymmentä vietettiin 1983-1992. Tämän vuosikymmenen päättyessä vuonna 1992 YK:n yleiskokous julisti 3:nnen joulukuuta kansainväliseksi vammaisten päiväksi (päätöslauselma 47/3). (Suomen Yk-liiton nettisivu) Kansallista Kynnys ry.n järjestämää vammaisten päivän juhlaa vietetään tänään illalla Turussa. Reilu Rekrytointi osallistuu juhlaan. Katso lisää tietoa ohjelmasta Kynnys ry.n sivuilta ja Logomon sivuilta ja liity joukkoon illalla!